Adwokat – kim jest?

Adwokat – jest to prawnik, który uzyskał najwyższe wykształcenie w zakresie prawa, odbył aplikację adwokacką i zdał egzamin państwowy. Jest on potocznie nazywany obrońcą sądowym, ponieważ, jak sama nazwa mówi – broni on nas przed sądami i urzędami. Możemy na niego liczyć w wielu przypadkach, ponieważ ma on najszersze uprawnienia ze wszystkich prawników. Adwokat może nam pomóc w każdego rodzaju sprawie. Jest on naszym reprezentantem w sądzie każdej instancji. Może on także udzielać porad prawnych, zarówno płatnie jak i za darmo. Adwokat po łacinie to advocare, co oznacza po prostu ‘’wzywać na pomoc’’.

Jak zostać adwokatem?

Adwokatem może zostać każdy, kto ukończył prawnicze studia wyższe oraz zdał egzamin państwowy z najwyższą oceną. Do tego zawodu niezbędne są również praktyki (aplikacja), odbywające się pod okiem uznanego i szanowanego adwokata. Kilkuletnia praktyka adwokacka w kancelarii prawnej, pozwoli nam n zdobycie doświadczenia i poznania zawodu. Dodatkowo, adwokatem jest się przede wszystkim z powołania. Studia prawnicze należą do najtrudniejszych, ponadto niełatwo jest się  na nie dostać. Do wykonywania zawodu konieczne jest wpisanie do Krajowego Rejestru Adwokatów. Jest to podstawa, żeby móc rozpocząć karierę adwokacką.

Czy adwokat i prawnik to ten sam zawód?

Każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Adwokat bowiem ma większe uprawnienia od ‘’zwykłego’’ prawnika, czy radcy prawnego. Prawnik nie będzie mógł reprezentować nas w każdej sprawie, w sądzie wszystkich instancji i w urzędach. Na prawnika możemy jedynie liczyć w sprawach, które dotyczą prawa cywilnego. Jednakże, osoby posiadające oba te zawody mogą założyć własną kancelarię prawniczą/adwokacką i udzielać porad prawnych. I adwokat i prawnik mogą sporządzać pisma dotyczące przeróżnych spraw. Na ogół zajmuje się tym prawnik, jednak adwokat, pracując w kancelarii także może udzielać takiej pomocy.

kancelaria prawna Jaworzno

Adwokat i jest prawa

Adwokat ma najszersze uprawnienia ze wszystkich prawników. Posiada on wolność słowa, wolność w piśmie, może występować i reprezentować nas w sądzie każdej instancji oraz w urzędach. Adwokat ponadto, może odmówić udzielenia pomocy osobie zainteresowanej, musi on jednak podać przyczynę swojej decyzji. Dodatkowo adwokaci korzystają z tak zwanej ochrony prawnej, z której korzystają także osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach, na przykład sędzia.

Adwokat i jego obowiązki

Adwokat ma obowiązek przede wszystkim dbania o sprawę klienta i o dążenie do jej pozytywnego zakończenia. Ponadto, adwokat posiada całkowitą wolność wypowiedzi. Musi on jednak odpowiednio dobierać słowa. Wszyscy adwokaci zarówno razem jak i osobno, odpowiadają za stosunek innych osób do ich zawodu. Adwokat musi być osobą grzeczną, taktowną i opanowaną. Jest to konieczne, gdyż w tym zawodzie bardzo często występuje się przed różnymi sądami i urzędami. Ponadto, jakiekolwiek okazywanie emocji w rozmowach z klientem, jego bliskimi czy osobami, które uczestniczą w sprawie, może wpływać niekorzystnie na rolę adwokata w owej sprawie.