Co grozi za niepłacenie alimentów Opłaca się ich nie płacić

Niepłacenie alimentów jest obecnie całkowicie uregulowane prawnie, tak jak rozwody czy kwestie majątkowe i w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji wdraża się działania mające na celu mobilizację dłużnika do zapłacenia danej kwoty lub wymierza się odpowiednią do wykroczenia karę. Oto co warto wiedzieć na temat niepłacenia alimentów i tego, w jaki sposób ustala się winę i wymierza sprawiedliwość. Czy zatem warto nie płacić alimentów?

Alimenty – kiedy powinny być płacone?

Jeśli dane małżeństwo nie przechodzi próby czasu i dwoje dorosłych postanawia się rozstać, w przypadku, kiedy mają oni dziecko, trzeba zaplanować życie w inny sposób. Oznacza to, że dziecko będzie mieszkało tylko z jednym z rodziców, jednak oboje w dalszym ciągu mają obowiązek to dziecko utrzymywać. Wówczas ustalane są alimenty, które będą w tym celu płacone rodzicowi, które na co dzień opiekuje się dzieckiem. Ustalana jest kwota i częstotliwość takich wpłat i od tego momentu dana osoba jest zobowiązana do uiszczania konkretnej kwoty na rzecz dziecka.

Niepłacenie alimentów

Jeśli osoba, która powinna płacić alimenty, nie robi tego, stały opiekun ma prawo do podjęcia działań, które to wyegzekwują. Kancelarie prawne oferują przygotowanie odpowiednich pozwów i innych dokumentów odpowiednich dla danej sprawy, dlatego pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest skontaktowanie się z kancelarią. Wówczas prawnik toruń podpowie, jakie kroki najlepiej jest podjąć w konkretnym przypadku i przygotuje wymagane pisma.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Brak płacenia alimentów jest obecnie przestępstwem i podlega zarówno pod kodeks cywilny, jak i pod kodeks karny. Osoby uchylające się od płacenia alimentów muszą liczyć się z karą za swoje czyny. Jaka jest to kara? Wiele zależy od tego, ile czasu alimenty nie były płacone. Werdykt może być stosunkowo pobłażliwy w przypadku trudnej sytuacji materialnej osoby, która zalega z uiszczaniem alimentów. Wówczas jednak osoba ta musi uzasadnić niepłacenie pieniędzy oraz podjąć natychmiastowe działanie w postaci rejestracji jako osoba bezrobotna.

adwokat alimenty toruń
Skorzystaj z pomocy specjalistów – Kancelaria adwokacka Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka

Jeśli nie ma konstruktywnego powodu niepłacenia alimentów i sytuacja ta powtarza się od miesięcy, jednym z wyników tego może być uiszczenie grzywny pieniężnej i jest to niewielka kara w porównaniu z innymi. Osoba uchylająca się od płacenia alimentów musi liczyć się również z tymczasową utratą prawa jazdy. Ma to miejsce wówczas, kiedy sąd zadecyduje, że zgodnie z powagą przewinienia osoba winna nie ma prawa cieszyć się swobodą prowadzenia samochodu. W zależności od skuteczności tego ograniczenia osoba winna po zapłaceniu określonej kwoty może ponownie zasiąść za kierownicą.

Dlaczego nie warto nie płacić alimentów?

Niepłacenie alimentów może przynieść również znacznie poważniejsze skutki. Po pierwsze, możliwe jest ograniczenie wolności danej osoby. Ma ona wówczas możliwość zmiany swojego postępowania i zarabiania oraz wykonywania podstawowych czynności życiowych, lecz jej działania są kontrolowane i ograniczane. Z kolei najpoważniejszą karą za niepłacenie alimentów jest pozbawienie wolności na dwa lata, przy czym alimenty za ten okres w dalszym ciągu muszą być płacone, co jest regulowane przez dany organ.

Brak płacenia alimentów oznacza, że dana osoba nie sprawuje opieki nad swoim dzieckiem i że naraża jego dobrobyt i zdrowie poprzez niedostarczanie mu podstawowych dóbr takich jak jedzenie, ubrania czy też materiały potrzebne do nauki i rozwoju. Każdy adwokat i sąd traktuje to przewinienie bardzo poważnie, dlatego z pewnością nie opłaca się nie płacić alimentów.