Czym są groźby karalne?

Czasem w przypływie negatywnych emocji powiemy o kilka słów za dużo, nie zważając na konsekwencje. Niestety nie są one zwykle przyjemne, zwłaszcza w sytuacji, osoba poszkodowana wytoczy nam proces sądowy o groźby karalne. Może się także zdarzyć, że to nam ktoś grozi i nie wiemy co z tym zrobić. Czym są groźby karalne i co za nie grozi?

Groźby karalne – definicja

Groźby karalne są zachowaniami, które noszą znamiona przestępstwa. Zostały one określone w art. 190 § 1 kk. . Groźba karalna polega na grożeniu danej osobie popełnieniem przestępstwa występku lub zbrodni na szkodę konkretnej osoby lub jej osoby najbliższej.

Groźba jest aktem oddziaływania na sferę psychiczną drugiej osoby za pomocą przedstawienia zagrożonemu zła, które spotka go w przyszłości lub innej osoby, na której zachowanie ma wpływ osoba grożąca.

Możliwa jest jednak groźba, której celem nie jest to, by dana osoba się dostosowała do danych preferencji, ale tylko wywołaniem strachu przed spełnieniem groźby.

Adwokat Wrocław

 

Jakie są przykłady groźby karalnej?

Groźba może zostać wyrażona w każdy sposób, który nie pozostawia wątpliwości oraz powoduje uzasadnioną obawę jej spełnienia. Tego typu komunikat można wyrazić za pomocą wszystkich kanałów przekazujących jej przesłanie do świadomości odbiorcy w formie:

  • ustnej,
  • pisemnej (mailowo, listownie),
  • telefonicznie,
  • internetowo (na forach oraz portalach społecznościowych),
  • za pomocą gestu, wyrazu twarzy,
  • za pomocą fotomontażu albo rysunku,
  • przez konkretne zachowanie.

Może to być również przystawienie noża do gardła albo wyciągnięciu niebezpiecznego narzędzia i zaprezentowania, w  jaki sposób zostanie użyte bądź też zbliżenie się z ogniem do łatwopalnych przedmiotów i grożenie podpaleniem. Innym przykładem gróźb jest też gwałtowne hamowanie i przyspieszanie samochodu. Reasumując przykład groźby karalnej to taka czynność, która po jej spełnieniu stwarzałaby odpowiedzialność karną. Jednak groźba zniszczenia rzeczy materialnej, której wartość jest szacowana kwotę niższą niż 250 zł, nie podlega karze.

Jaka kara obowiązuje za składanie gróźb karalnych?

W zależności od szkodliwości czynu osoba grożąca musi się liczyć z karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia jej na okres 2 lat (art. 190 kk). Zasądzona kara może zostać wówczas, gdy ofiara zgłosi sprawę na policję.

Adwokat Wrocław

Jak wygląda przebieg sprawy sądowej w przypadku gróźb karalnych?

Groźby, aby zostały ukarane przez sąd, muszą być obiektywne, a to z kolei oznacza, że samo poczuje zagrożenia danej osoby to za mało, aby zadecydować o zastosowaniu kary. O słuszności stwierdzenia gróźb musi zadecydować sędzia. Jednak nie jest istotne dla sprawy, czy dane groźby mogłyby być faktycznie spełnione, lecz istotne jest to czy dany przekaz faktycznie jest realny. Podobnie jest z intencją osoby grożącej.

Ważną kwestią dla pokrzywdzonego jest zgromadzenie dowodów. Jeżeli ofiara przedstawi dowód danego czynu, będzie łatwiej wykazać winę sprawcy. W zależności od rodzaju gróźb mogą to być wydrukowane komunikaty elektroniczne, nagrania z rozmów bądź autentyczne materiały noszące znamiona czynu karalnego. Jeśli takowego dowodu nie ma, wówczas warto zgromadzić świadków zdarzenia. W takiej sytuacji warto znaleźć kogoś, kto widział bądź słyszał, jak dana osoba wystosowała groźbę karalną. W przypadku braku takich materiałów szansa na wygraną procesu znacznie się zmniejsza.  Po wystosowaniu gróźb karalnych pokrzywdzony powinien skonsultować się z adwokatem. Taka osoba przede wszystkim doradzi, czy warto występować na drogę sądową. Wtedy pokrzywdzony może liczyć m.in. na napisanie pozwu do sądu, przygotowanie ofiary do procesu, a przede wszystkim reprezentowanie interesów osoby poszkodowanej.

Groźby karalne to wszystkie czynności werbalne i niewerbalne, które mają za zadanie wywrzeć strach u drugiej osoby bądź skłonić do zmiany postawy. O tym, czy dany komunikat był groźbą karalną, decyduje sąd, lecz tylko wtedy, kiedy poszkodowany sam zdecyduje się podjąć kroki prawne. Jeśli dany przekaz zostanie zinterpretowany jako groźba karalna, wtedy agresorowi grozi od kary grzywny do 2 lat pozbawienia wolności.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Udzielają jej adwokaci z Wrocławia z Kancelarii Adwokackiej Wojciech Krzysztoporski.

 

Adres: Odrzańska 24-29/11, 50-114 Wrocław
WWW: https://krzysztoporski.com/
Telefon: (+48) 508 095 417
E-mail: kancelaria@krzysztoporski.com