Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny jest jednym z wielu zawodów prawniczych. Zajmuje się on sporządzaniem opinii prawnych, udziela porad prawnych w zakresie całego prawa, pisze dla nas przeróżne pisma, które mogą dotyczyć każdej sprawy. Radca prawny, jak sama nazwa mówi – doradza na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Klienci, którzy przychodzą z problemem do radcy prawnego, mogą uzyskać informacje na każdy temat dotyczący prawa i kodeksu prawnego. Dodatkowo, radca prawny może nas reprezentować w sądzie i przed urzędami, jednak nie ma on na tyle szerokiego zakresu, by mógł on być naszym obrońcą w każdej sprawie.

Kto może nim zostać?

Osoba, która chce pełnić funkcję radcy prawnego, przede wszystkim powinna podołać wszystkim egzaminom, ukończyć studia oraz odbyć aplikację. Jeżeli naszym marzeniem i planem jest bycie radcą prawnym, powinniśmy być obeznani ze wszystkimi dziedzinami prawa. Trzeba bowiem posiadać ogromną wiedzę na studiach prawniczych oraz na tematy, które ściśle dotyczą prawa. Ważne jest też, żeby posiadać nieskazitelny charakter. Musimy być bystrzy, sprawiedliwi i odpowiedzialni. Jest to istotna rzecz, aby na stanowisko radcy prawnego aplikowała osoba, która będzie się do tego zawodu nadawać.

Jakie wykształcenie trzeba zdobyć, aby zostać radcą prawnym?

radca prawny katowiceRadcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze. Jest to podstawowy wymóg, żeby móc pełnić jakąkolwiek funkcję związaną z prawem. Następnym ważnym elementem jest podejście do egzaminu państwowego. Konieczne jest również uzyskanie dość wysokiej oceny z owego egzaminu. Ponadto, każdy kandydat na radcę prawnego musi także odbyć kilkuletnią aplikację w kancelarii radcy prawnego, żeby zdobyć wstępne doświadczenie, które niezwykle przyda się do zawodu. Aplikacja radcowska jest również potrzebna po to, by móc się przyjrzeć, jak będziemy pracować już w niedalekiej przyszłości.

Radca prawny a zawody pokrewne

Wiele jest zawodów prawniczych, jednak istnieją trzy bardzo podobne do siebie. Jest to zawód radcy prawnego, adwokata oraz prawnika. Wielu ludzi nie odróżnia tych trzech profesji, jednak radca prawny ma nieco odmienne obowiązki niż adwokat i prawnik. Warto to wiedzieć, zwłaszcza gdy sami potrzebujemy porady prawnej lub obrońcy sądowego. Musimy bowiem wiedzieć, do kogo trzeba się w takiej sytuacji udać. Najszersze uprawnienia do działania posiada adwokat, radca prawny ma niewiele mniej uprawnień, natomiast prawnik jest osobą, która najczęściej pracuje w kancelarii prawniczej i udziela wielu porad prawnych oraz pisze pisma.

Radca prawny w kancelarii

Radca prawny może zostać zatrudniony w kancelarii. Może on również być współwłaścicielem owej kancelarii, lecz jego współpracownicy muszą sprawować podobne profesje. Radca prawny może więc współpracować z innymi radcami prawnymi, z prawnikami i adwokatami. Najczęściej to właśnie w kancelarii można spotkać radcę prawnego i tam korzystać z jego usług.


Kancelaria Piotrowice oferuje pomoc adwokata i radcy prawnego w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, w tym rozwodu i innych dziedzin prawa.