Działania notariusza przy zakupie mieszkania

Zakup mieszkania to bardzo ekscytujące wydarzenie w życiu każdego człowieka lub całej rodziny. To możliwość przeprowadzenia się do własnego lokum, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań mieszkańców.

Należy jednak pamiętać, aby mimo natłoku emocji, podejść do tej sprawy poważnie i z głową. W końcu jest to przedsięwzięcie, które wymaga dopilnowania wielu formalności. W przypadku, gdyby któraś z tych kwestii została pominięta, może okazać się, że akt przeniesienia własności mieszkania jest nieważny. Jedną z takich spraw jest wizyta u notariusza.

Kim tak właściwie jest notariusz?

Notariusz to prawnik, który jest często uważany za urzędnika państwowego. Pełni on bardzo istotną funkcję i używa pieczęci z wizerunkiem Orła Białego, który jest symbolem Polski. Wydawane przez niego dokumenty oraz wszelkie czynności notarialne mają charakter urzędowy. Sam notariusz traktowany jest jako osoba zaufania publicznego i przysługują mu przywileje takie same jak w przypadku funkcjonariuszy publicznych. Notariusz nie może wykonywać żadnych działań zawodowych, które dotyczą jego samego, jego małżonka lub małżonki, krewnych, a także osób powiązanych z notariuszem za sprawą kurateli, opieki czy przysposobienia.

Aby zostać notariuszem, należy ukończyć pięcioletnie studia magisterskie na uczelni wyższej, a następnie udać się na odpowiednią aplikację. Trwa ona 3 lata i 6 miesięcy i jest ona niezbędna, bez jej odbycia w całości nie można wykonywać legalnie czynności notarialnych. Nauka na notariusza jest więc długa i wymagająca.

Notariusz Warszawa śródmieście
Czynności notariusza są kluczowe przy zakupie nowego mieszkania/ domu.

Osoby, które chcą się spełniać w tym kierunku, muszą się liczyć z wieloma trudnymi egzaminami oraz latami nauki przygotowującymi do tego bardzo istotnego oraz wymagającego zawodu. Aby rozpocząć aplikację notarialną, tak samo, jak w przypadku aplikacji adwokackiej czy radcowskiej, należy mieć uzyskany tytuł magistra prawa. Trzeba również zdać specjalistyczny egzamin dający prawo przystąpienia do aplikacji.

Dlaczego akt notarialny jest taki ważny?

Kupując mieszkanie, należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które go dotyczą. Najważniejszą kwestią jest, aby sprawdzić księgi wieczyste i upewnić się, że osoba, która sprzedaje nieruchomość, ma do niej faktyczne prawa. W księdze wieczystej zawarte są także informacje o ewentualnych innych właścicielach, a także o wszelkich obciążeniach, jakie spoczywają na nieruchomości, na przykład o kredycie hipotecznym.

Są to bardzo ważne kwestie, z którymi należy się szczegółowo zapoznać, aby uniknąć problemów prawnych oraz przykrych niespodzianek w przyszłości, gdyby okazało się, że na przykład mieszkanie ma niespłaconą przez poprzedniego właściciela hipotekę. W upewnieniu się, że zakup jest legalny oraz opłacalny, może pomóc doradca lub pośredni w obrocie nieruchomościami. Jednak jego pomoc nie oznacza braku konieczności udania się do notariusza.

notariusz śródmieście

Wizyta w kancelarii notarialnej jest obowiązkowa w przypadku zakupu jakiejkolwiek nieruchomości. Jest to najczęściej ostatni etap całego procesu kupna, gdy już osoba nabywająca prawa do nieruchomości jest pewna odnośnie rzetelności i legalności oferty oraz wie, jakie zobowiązania ciążą na kupowanym mieszkaniu. Akt notarialny jest niezbędnym dokumentem, który dopełnia przekazanie prawa do własności nieruchomości.

Bez spisania tego dokumentu, cały proces może zostać unieważniony. Dlatego nie wolno tego kroku pod żadnym pozorem pomijać. Spisanie aktu notarialnego może być wykonane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego notariusza, który ukończył studia prawnicze oraz aplikację notarialną. Jeśli dokument zostanie sporządzony przez kogoś innego, to nie będzie on wiążący, a proces przekazania praw do nieruchomości może zostać unieważniony.

Artykuł powstał dzięki współpracy z Kancelarią Notarialną w Katowicach.