Jak odrzucić spadek?

Śmierć osoby bliskiej niemal zawsze wiąże się z dziedziczeniem spadku. Należy jednak pamiętać, że do masy spadkowej po zmarłym wchodzi nie tylko posiadany przez niego majątek w postaci na przykład mieszkania, samochodu innych nieruchomości, ale również jego długi, których nie spłacił. Spadkobiercy wobec tego powinni sprawdzić, co wchodziło do majątku osoby zmarłej. Jednym ze sposobów ustalenia masy spadkowej jest przejrzenie dokumentów pozostawionych przez nią w celu ustalenia rzeczywistego majątku. Jeśli w toku tych działań ustalimy, że zmarły pozostawił długi, to możemy zostać obciążeni ich spłatą jako spadkobiercy osoby zmarłej. Aby uniknąć obciążeń finansowych z tytułu dziedziczenia długów, należy podjąć odpowiednie kroki, aby nie popaść w długi.

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe po zmarłym?

Niezwykłe istotną sprawą w działaniach, zmierzających do uniknięcia  odpowiedzialności za długi spadkowe po osobie zmarłej, jest dotrzymanie wyznaczonych prawem terminów, zapewniających ochronę przed dziedziczeniem długów. Ważny jest termin podjęcia kroków prawnych, bądź ich zaniechanie od momentu pozyskania informacji o śmierci krewnego. Niestety zdarza się, że tę wiedzę uzyskujemy wiele miesięcy, bądź nawet lat od daty zgonu osoby bliskiej. Jeśli spadkobiercą jest osoba najbliższa zmarłemu, dziedzicząca w pierwszej kolejności, za moment dowiedzenia się o spadku uznaje się pozyskanie przez nią informacji o śmierci krewnego, po którym ma dziedziczyć. Natomiast jeśli spadkobiercą nie jest najbliższy członek rodziny wtedy, po odrzuceniu przez niego spadku, momentem dowiedzenia się o tytule powołania do spadku przez dalszego krewnego jest pozyskanie przez niego informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższego krewnego osoby zmarłej. Jeśli natomiast zmarły pozostawił testament, to momentem dowiedzenia się o spadku osoby uwzględnionej w testamencie będzie pozyskanie przez nią o tym informacji.

Spadkobiercy ustawowi i testamentowi powinni pamiętać, że sześć miesięcy po pozyskaniu informacji o spadku muszą złożyć oświadczenie o tym, czy przyjmują spadek, czy go odrzucają.

Jeśli spadkobierca zadeklaruje przyjęcie spadku wprost, oznacza to, że dziedziczy również długi osoby zmarłej z całego swego majątku. Natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca dziedziczy długi zmarłego tylko do wysokości spadku, jaki odziedziczył po osobie zmarłej. Jeśli spadkobierca odrzucił spadek, wtedy nie tylko nie dziedziczy majątku po osobie zmarłej, ale również jej długów.

W przypadku braku reakcji ze strony spadkobiercy, po upływie sześciu miesięcy dziedziczy on z mocy prawa, albo wprost, jeśli krewny zmarł przed datą zmiany przepisów, czyli 18 października 2015 roku, lub z dobrodziejstwem inwentarza w przypadku śmierci po 18 października 2015 roku.

Nowelizująca przepisy zmiana związana była z koniecznością uwzględnienia w niej interesów osób, które nie z własnej winy mogłyby zostać obarczone długami swoich zmarłych krewnych. Zdarza się, że spadkobiercą  jest osoba niepełnoletnia, częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona, bądź wobec której istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia. Według prawa zawsze przyjmuje ona spadek po zmarłym krewnym z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli w terminie sześciu miesięcy nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku. Warto w sytuacji dziedziczenia majątku po osobie zmarłej sprawdzić, czy nie pozostawiła ona długów i podjąć w takiej sytuacji odpowiednie kroki prawne w celu uniknięcia ich spłaty. W tym pomoże z pewnością doświadczony prawnik z kancelarii prawnej Świnoujście, który specjalizuje się m.in. w tego typu sprawach. Najkorzystniejszą sytuacją w przypadku spadkobierców, którzy dziedziczą tylko długi po osobie zmarłej jest odrzucenie spadku w jej imieniu. W tym celu należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego na wykonanie tej czynności Następnie po uprawomocnieniu się decyzji sądu rodzinnego trzeba złożyć w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej lub dziecka takiego oświadczenia przed sądem lub notariuszem.