Jak rozwiązać spór między pracownikiem a pracodawcą?

Wiele sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą prowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Niestety, nie zawsze odbywa się w to miłej atmosferze, przy wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Niektóre konflikty swój finał mają na sali sądowej, co z pewnością nie podoba się żadnej ze stron. Istnieje jednak możliwość załatwienia całej sprawy polubownie.

Konflikt w miejscu pracy jest trudny do zażegnania, zwłaszcza jeśli jedna ze stron traci z różnych względów pracę. Spotkanie się w Sądzie, który wyda orzeczenie w tej sprawie, nigdy nie będzie korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, dzięki czemu sprawa zostanie rozwiązana polubownie, a żadna ze stron nie poniesie ogromnych kosztów postępowania.

Najczęstsze konflikty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Problemy w miejscu pracy mogą wynikać z różnych przyczyn – nierzadko powodem jest inny system pracy czy efekty podjętych decyzji. W praktyce jednak takie konflikty bardzo szybko można rozwiązać za pomocą krótkiej rozmowy z przełożonym, który przedstawi wszystkie argumenty za i przeciw. Niestety niektóre problemy są znacznie trudniejsze do wyjaśnienia. Efektem końcowym może być skierowanie sprawy do Sądu. Jakie problemy mogą prowadzić do prawnego załatwienia sprawy?

Brak równości, dyskryminacja czy niewypłacenie wynagrodzenia na czas to nieliczne sytuacje, które wywołują ostre konflikty w miejscu pracy. Z jednej strony pracodawcy trudno jest za nie odpowiedzieć, z drugiej zaś w takim przypadku Kodeks Pracy stoi raczej po stronie pracownika. Za konflikt może również zostać uznany rozwiązany stosunek pracy, z którego uzasadnieniem pracownik niekoniecznie się zgadza. Skierowanie całej sprawy na drogę sądową jest czasochłonne, a także niezwykle kosztowne dla każdej ze stron. Dlatego rozwiązanie tej sprawy w sposób polubowny jest znacznie częściej praktykowany. W jaki sposób to osiągnąć?

Kancelaria prawna

W jaki sposób rozwiązać konflikty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Konflikt między pracodawcą a pracownikiem można rozwiązać na trzy sposoby. Najłatwiejszym jest oczywiście skierowanie sprawy do Sądu, który po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami i dowodami wyda konkretny wyrok. Załatwienie sprawy w ten sposób trwa długo, niekiedy proces ciągnie się latami, a samo postępowanie jest kosztowne dla każdej ze stron.

Innym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest zebranie 3 osobowej, niezależnej komisji w miejscu pracy. Osoby, które się w niej znajdą, będą pełniły rolę sędziów i poprą jedną ze stron. Niekiedy jednak sytuacja jest tak napięta, że konieczna jest interwencja kogoś z zewnątrz – najlepiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie pracy. Ugoda, która zostanie zawiązana pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jest wartościowa, zwłaszcza jeśli jej szczegóły zostały uzgodnione na drodze negocjacji doświadczonych prawników.

Konflikt w miejscu pracy – do kogo zwrócić się o pomoc?

Od pewnego czasu przepisy proceduralne dają możliwość na ugodowe rozwiązanie konfliktu w miejscu pracy. Zachęca do tego wiele zmian w Kodeksie Cywilnym, w którym jasno zostały określone warunki, które należy spełnić, aby ugoda miała moc prawną. Dlatego zarówno jedna, jak i druga strona, powinna zwrócić się o pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej. Prawnicy poprzez rozmowy, mediacje i negocjacje w taki sposób rozwiążą sprawę, że nie będzie konieczne kierowanie sporu na drogę sądową. Ostateczny wynik powinien zadowolić każdą ze stron, a jednocześnie zakończyć się podpisaniem ugody.

Ugoda czy postępowanie procesowe – co lepsze?

Wbrew pozorom żaden konflikt, który został skierowany do Sądu, nie skończył się pozytywnie dla żadnej ze stron. Wyrok Sądu może znacznie różnić się od oczekiwań zarówno pozwanego, jak powoda, a dodatkowe koszty postępowania sądowego znacznie pogarszają sprawę. Zwłaszcza, że opłata za postępowanie jest niezwykle wysoka.

Próbując samodzielnie rozwiązać konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, warto skorzystać z pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka Szczecin specjalizującej się w prawie pracy. Prawnicy nie tylko zwrócą uwagę na wszystkie istotne kwestie z Kodeksu Pracy, ale również podejmą konkretne kroki reprezentacji. Dlatego dobrze jest rozwiązywać wszystkie spory z miejsca pracy, nieważne jak wielkiej wagi, na drodze mediacji. Wszystkie negocjacje powinny się skończyć podpisaniem ugody, która będzie miała moc prawną.