Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu farmaceuty?

Wszyscy wiemy, że osobą, która wydaje nam leki w aptece jest farmaceuta. Mało kto jednak jest świadomy, że zawód ten można również wykonywać w innych miejscach. Ciekawość może również budzić informacja, w jaki sposób uzyskuje się kwalifikacje do tego zawodu oraz prawo do jego wykonywania. Kim dokładnie jest zatem farmaceuta oraz co należy do jego obowiązków? Kto może wykonywać ten zawód?

Kim jest farmaceuta i czym się zajmuje?

Farmacja jest dziedziną nauk medycznych, specjalizującą się w wiedzy o lekach: biologicznych, syntetycznych, pochodzenia naturalnego. Zajmują się także badaniem składników żywności i kosmetyków. Farmacja podejmuje się badań na temat zagadnień takich jak dawkowanie leków, zamienniki leków, synteza chemiczna oraz chemia, poszukiwanie nowych leków oraz wprowadzanie przebadanych produktów leczniczych na rynek. 

Farmaceuta to natomiast osoba z wykształceniem farmaceutycznym, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja. Farmaceuta udziela usług z omawianego zakresu. Zakres jego obowiązków może się różnić w zależności od miejsca, w którym jest zatrudniony. Powszechnie przyjęło się uważać, że farmaceuta może pracować tylko w aptece ogólnodostępnej, jest to jednak nieprawda. Owszem, w aptece osoba ta wyda leki na receptę, a także doradzi w kwestii doboru odpowiedniego leku lub produktu medycznego. Często stanowi osobę medyczną “pierwszego kontaktu” zanim pacjent uda się do stosownego specjalisty. Doradztwo w zakresie farmakologii to jednak nie jedyne umiejętności, jakie posiada farmaceuta.

Osoba taka może również pracować w aptece szpitalnej, gdzie zajmuje się zamawianiem, przyjmowaniem, a także odbieraniem towarów medycznych w obrębie apteki oraz poszczególnych oddziałów. Może też zajmować się produkcją leków recepturowych, przygotowywanych dla konkretnych pacjentów szpitala.

Farmaceuta może znaleźć zatrudnienie w prywatnej firmie farmaceutycznej, gdzie może zajmować różne stanowiska, począwszy od pracownika biurowego, przez laboratoryjnego aż po produkcyjnego. Również hurtownie farmaceutyczne, a także urzędy takie jak Inspekcja Farmaceutyczna z chęcią zatrudniają osoby z kierunkowym wykształceniem. Oprócz tego, farmaceuci są potrzebni przy prowadzeniu badań klinicznych, gdzie nadzorują, a także przechowują badane substancje aktywne. Warto też pamiętać, że farmaceuci obecni są na uczelniach wyższych, gdzie wykonują pracę badawczą lub profesorską.

Jak uzyskać kwalifikacje i prawo do wykonywania tego zawodu?

Podstawowym warunkiem określającym kwalifikacje w zawodzie farmaceuty jest ukończenie 5,5-letnich studiów, popartych dyplomem magistra farmacji. Osoba taka musi również odbyć obowiązkową 6-miesięczną praktykę w aptece, która uzyskała pozytywne opinie od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz okręgowej rady aptekarskiej. 

Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, należy zgłosić taką chęć do okręgowej rady aptekarskiej lub Naczelnej Rady Aptekarskiej. Ubiegać się o to prawo może tylko osoba posiadająca orzeczenie o wymaganym stanie zdrowia, pełną zdolność do czynności prawnych, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Ponadto musi ona korzystać ze swych praw publicznych, a także wykazywać się nienaganną postawą etyczną, czyli innymi słowy dobrze reprezentować zawód farmaceuty.

Radzie aptekarskiej należy przedłożyć wszelkie konieczne dokumenty: wnioski, zaświadczenia oraz orzeczenia konieczne do rozpatrzenia aplikacji ubiegającego się. W tym skomplikowanym procesie bardzo przydatna okazuje się pomoc kancelarii prawa farmaceutycznego. W przypadku zakończonej weryfikacji oraz pozytywnego rozpatrzenia – farmaceuta składa ślubowanie, po którym otrzymuje oficjalny dokument poświadczający jego prawo do wykonywania zawodu. 

Jakie zapisy prawne regulują prawo do wykonywania zawodu farmaceuty?

Zawód farmaceuty jest regulowany w prawnie. W Polsce stanowią o nim akty prawne takie jak: ustawa o izbach aptekarskich z 1991 roku oraz Prawo farmaceutyczne, czyli ustawa uchwalona w 2001 roku. 

Ustawa o izbach aptekarskich informuje o warunkach niezbędnych do spełnienia w celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Z kolei Prawo farmaceutyczne traktuje o kwestiach takich jak zadania i obowiązki farmaceuty w danym miejscu pracy. 

farmaceuta

W 2021 roku w życie weszła ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zagadnienia opisujące uzyskanie prawa do wykonania zawodu, samo wykonywanie zawodu, rozwój zawodowy certyfikowanych farmaceutów, a także inne kwestie istotne z punktu widzenia farmaceutów.