Kiedy warto korzystać z porad rzeczoznawcy majątkowego?

Istnieją trzy podstawowe rodzaje nieruchomości. Pierwsza grupa to odmiany gruntowe. Wyróżniamy w niej grunty leśne i rolne podzielone na mniejsze kategorie. Kolejny rodzaj to nieruchomości budynkowe takie jak domy, garaże, budynki gospodarcze. Ostatnia grupa to nieruchomości lokalowe, w jej skład wchodzą lokale użytkowe, handlowe i mieszkania.

Chcąc założyć firmę nabyć mieszkanie musimy wiedzieć, jaka jest realna cena danej nieruchomości. Wyceną nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. To właśnie on powie nam, jakie koszty będziemy musieli ponieść.

Więcej informacji o rzeczoznawcy majątkowym

Jak już wspomnieliśmy powyżej, rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną nieruchomości. Ze szczegółami określa wartość mieszkania czy też innych typów nieruchomości. Rozpoczęcie działalności jak też dalsze działania w tej branży regulują przepisy prawa. Możliwość dokonywania wyceny dostępna jest po uzyskaniu specjalnych uprawnień. Nadawane są przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Tylko one umożliwiają wykonywanie wyceny nieruchomości. Bez nich, każdy, kto prowadzi działalność w tej dziedzinie podlega karze grzywny lub więzienia. Wszyscy rzeczoznawcy są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Ewidencja prowadzona jest przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:wycena nieruchomości

  • Przestrzegania przepisów prawa oraz standardów zawodowych.
  • Prowadzenia wyceny nieruchomości w sposób rzetelny. Każde zlecenie musi być wykonane we właściwy sposób z dobraniem odpowiednich metod.
  • Posiadania aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • Zagwarantowania tajemnicy zawodowej.

Charakterystyka wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości to nic innego jak proces w wyniku, którego ustala się realną wartość nieruchomości. Wiedzę tą zdobywa się dla różnych celów. Zależy to od potrzeb osoby zlecającej. Najważniejsze cele to:

  • Cena kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • Odszkodowania należne za zniszczenie nieruchomości,
  • Oszacowanie wysokości podatku od spadku,
  • Zabezpieczenie wierzytelności kredytowej,
  • Ustalenie wartości inwestycyjnej nieruchomości.

Przepisy prawa określają, jakie metody i techniki rzeczoznawca powinien dobrać do wykonania zlecenia. Mówią też dokładnie, jakie są rodzaje wartości ustalane przez rzeczoznawcę. Mamy, więc całkowitą pewność, że wycena przebiegnie w pełni rzetelnie. Obowiązkiem rzeczoznawcy jest kierowanie się tymi przepisami oraz standardami zawodowymi. Opłaty za pracę, rzeczoznawcy ustalają indywidualnie z klientem. Na ich wysokość wpływa rodzaj wyceny oraz wielkość nieruchomości.

Bezpieczne usługi

Wycena wartości nieruchomości ma ogromną rolę podczas jej kupowania. Usługi rzeczoznawcy majątkowego dają możliwość poznania tej kwoty. Oszacowaniu można poddać trzy podstawowe grupy nieruchomości takie jak gruntowe, budynkowe i lokalowe. Jest też kilka celów, dla których przeprowadza się ten proces.

Wynajmując rzeczoznawcę warto pamiętać, że jeżeli podejmuje się wyceny, powinien posiadać stosowne uprawnienia. My możemy to sprawdzić zaglądając do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.