Na jakiej podstawie ustalana jest wysokości odszkodowania dla pacjenta?

Praca lekarza często jest bardzo niewdzięczna. Wiele osób, choć szanuje lekarzy na co dzień, to przy najmniejszym błędzie, jaki dotknie ich ze strony służby medycznej, są oni w stanie zmieszać drugiego człowieka z błotem.

Choć takie bezpodstawne oskarżenia w stronę lekarzy mają miejsce bardzo często, to zdarzają się również sytuacje, w których lekarz faktycznie popełni błąd mogący stanowić poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta. W takiej sytuacji kluczowe jest przyznanie się do błędu, gdyż lekarze to też ludzie, oraz odpowiednia rekompensata tego błędu. 

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Na samym początku warto wspomnieć, że istnieje kilka możliwości prawnej rekompensaty. Jednym z nich jest zadośćuczynienie, mające najczęściej formę jednorazowego wypłacenia należytej sumy oraz odszkodowanie niemające najczęściej jednakowej kwoty, gdyż w głównej mierze opiera się ono na wydatkach, jakie pacjent będzie musiał wdrożyć w leczenie i rehabilitację

Kiedy lekarz musi zapłacić odszkodowanie?

Najczęstszym przykładem wypłacania odszkodowania jest błąd lekarski, w wyniku którego doszło do wywołania u pacjenta ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, np. niepełnosprawności, kalectwa itp. Wówczas pacjent przeważnie do końca życia mierzy się z konsekwencjami tego błędu, dlatego też ceny odszkodowań są zazwyczaj bardzo wysokie.

Wysokość odszkodowania

Kwestia ta jest jednak bardzo problematyczna, gdyż żaden przepis nie określa w pełni konkretnego przedziału cenowego.

O przyznaniu odszkodowania decyduje najczęściej sąd i to również sędzia ma za zadanie określić, jak duże odszkodowanie należy się poszkodowanemu pacjentowi. W toku postępowania przegląda on wszystkie aspekty sprawy: jak doszło do błędu, jak duże są konsekwencje, jakie wydatki ponosi pacjent itd. Następnie stara się określić optymalną cenę. 

Wiadomo, że obie strony przy pomocy prawników są w stanie dojść do porozumienia względem odszkodowania, jednak najczęściej sumy te są bardzo zaniżane lub zawyżane i w ostateczności spór i tak musi rozstrzygnąć sąd. 

Kwestia ubezpieczenia

Ciekawą sprawą są również ubezpieczenia zdrowotne, gdyż w przypadku gdy pacjent takowe posiada, wtedy cena odszkodowania jest określana w ubezpieczalni medycznej. Ceny te są zazwyczaj stosunkowo niskie, dlatego mało kto decyduje się poprzestać na tej decyzji i koniec końców sprawa i tak trafia do sądu. 

Kwoty odszkodowań

Jak wiadomo, aspekt ten nie jest jednoznacznie określany, natomiast warto w przybliżeniu dodać, że w tych postępowaniach padają najczęściej liczby od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych, wszystko w zależności od sądu, w jakim prowadzona jest sprawa. W historii postępowań sądu powszechnego zdarzyło się, że odszkodowanie wyniosło nawet ponad milion złotych, jednak takie przypadki są stosunkowo rzadkie. 

gabinet lekarski

Perspektywa lekarzy

Wiadome jest, że pacjent będzie starał się „ugrać” dla siebie jak największą sumę, jednak nie można zapominać, że czasem błąd popełniany przez lekarza jest przypadkowy i nie zawsze wymaga tak dużej kary za niego. 

Jeśli lekarz jest świadomy błędu i go żałuje, wówczas bardzo często przeprowadza się tzw. postępowania ugodowe, na których dwie strony dogadują się przed sądem na sprawiedliwych warunkach, jak duże powinno być odszkodowanie.

Aby jednak lekarz miał taką możliwość, musi mieć odpowiednie zaplecze prawne. Szpitale nieraz oferują prawników dla lekarzy, jednak aby mieć pewność, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie, warto udać się do cenionej kancelarii, która prowadzi sprawy związane z medycyną. Wtedy też prawnik jest w stanie bronić lekarza przed wygórowanym odszkodowaniem jeśli stwierdzi, że nie zasługuje on na taką wysoką karę.

Jak można zauważyć, lekarze nieraz muszą się mierzyć z nie tylko medycznymi problemami. Ciągłe życie pod presją prowadzi do błędów. Wiadomo, że muszą oni ponieść odpowiednie konsekwencje za swoje czyny, jednak aby mieć pewność, że stawiane im warunki są adekwatne do ich winy, również oni muszą zasięgać pomocy innych specjalistów, by przypadkiem sumy odszkodowania nie były zbyt wysokie. Wiadomo, że najczęściej określa je sąd, ale wyłącznie na podstawie przedstawianych mu dowodów, do czego prawo ma zarówno poszkodowany pacjent, jak i oskarżony lekarz, by wszystko mogło się odbyć na sprawiedliwych zasadach.