Odszkodowania – informacje, które musisz znać

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy? Twój pracodawca nie wywiązał się z zobowiązań w umowie o pracę? W takich wypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zwolnienie z pracy. Sprawdź jak to zrobić oraz jak domagać się swoich prac w Sądzie pracy.

Pracownik, który został zwolniony w sposób niezgodny z prawem pracy, może ubiegać się o stosowne odszkodowanie na kilka możliwych sposobów. Pierwszym z nich jest ubieganie się o ponowne zatrudnienie na zajmowane stanowisko. Kolejna metoda jest ubieganie się o przyznania odszkodowania.

Kiedy można o takie odszkodowanie się ubiegać?

Odszkodowanie możemy otrzymać wtedy, kiedy pracodawca rozwiąże umowę niezgodnie z prawem pracy zastosuje niewłaściwy dla pracownika okres wypowiedzenia albo przyczyna zwolnienia z pracy nie istnieje. W takich wypadkach pracownik ma szanse na wystąpienie do sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy.

Jaka wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania jest limitowana. Dolną granica przyznawania odszkodowań jest wynagrodzenie za dwa tygodnie pracy, natomiast górną jest wynagrodzenie za trzy miesiące. Takie wynagrodzenie nie może być stosunkowo niższe od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Gdzie wnieść takie wniosek o odszkodowanie?

Pozew przeciwko pracodawcy wnosimy do sądu pracy, który jest odpowiednikiem siedziby pracodawcy. Taki pozew należy wnieść nie później niż czternaście dni od zwolnienia z pracy. Rozpatrywanie wniosku oraz wszystkich okoliczności związanych ze zwolnieniem z pracy pracownika ubiegającego się o odszkodowanie trwa długo, bo aż trzy miesiące. Jeśli jednak nasz pozew zostanie odrzucony lub rozpatrzony po terminie trzech miesięcy mamy prawo do ponownego wznowienia, postepowania sadowego, w którym koszty sądowe ponoszą zarówno pracodawca jak i pracownik.

Co jeśli sąd nie przyzna nam odszkodowania?

Jeśli nastąpi taka sytuacja mamy prawo odwołania się od wyroku sądu. Jednak, jeśli sąd odrzuci nasze żądania możemy pozew skierować do Trybunału, w którym jednak czas na rozpatrzenie wniosku sięga aż jednego roku. Jednak, jeśli mamy czas oraz chcemy bezwzględnie upominać się o należne nam odszkodowanie możemy skorzystać z takiej możliwości. W takim wypadku wszystkie koszty sądowe i manipulacyjne ponosi pracownik, który składa pozew. Zanim zdecydujemy się na takie radykalne rozwiązanie warto podliczyć wszystkie koszty z tym związane, ponieważ często koszty sądowe i manipulacyjne przewyższają kwotę odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie?

Błędy w sztuce lekarskiej czy to podczas operacji, stawiania diagnozy czy także samego leczenia zdarzają się dość często, chociaż niewiele osób ma tego świadomość. Wśród Polaków panuje pogląd, że lekarz ma zawsze rację i dopóki jego działania nie spowodują ewidentnej szkody dla naszego zdrowia nikt nie myśli nawet o tym, że za błędy w sztuce lekarskiej może dostać odszkodowanie.

Nie jest to łatwa i prosta droga, ale czasami warto ją podjąć, by zabezpieczyć rodzinę na wypadek poważnych konsekwencji błędu lekarskiego.
Kiedy podjęliśmy już decyzję o tym, że będziemy występowali o odszkodowanie z roszczeniem odszkodowawczym występujemy do zakładu ubezpieczeniowego, w którym dana placówka medyczna, w której zatrudniony jest lekarz, ma podpisaną umowę ubezpieczeniową. To właśnie ubezpieczyciel na początku ocenia czy błąd w sztuce medycznej miał miejsce, czy też był to zwykły zbieg nieszczęśliwych okoliczności. Posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnej nakłada na zakłady opieki zdrowotnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia i każdy szpital czy placówka medyczna taką polisę posiada, szczególnie jeśli świadczy usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Fakt zaistnienia błędu lekarskiego należy starannie udokumentować. To na osobie poszkodowanej ciąży fakt udowodnienia błędu lekarskiego, dlatego należy zgromadzić wszelką dokumentację lekarską, która może przydać się podczas dochodzenia odszkodowania.  Na wysokość wypłaconego odszkodowania wpływ mają konsekwencje i skutki zdarzenia. Jeśli nie czujemy się na siłach, by o odszkodowanie walczyć samemu mogą nam pomóc wyspecjalizowane firmy, które poradzą jak odpowiednio przygotować się do walki od odszkodowanie oraz poprowadzą przez cały proces. Takie firmy mają odpowiednie doświadczenie, znają całą procedurę, która często może trwać kilka miesięcy, w końcu udowodnienie lekarzowi popełnienia błędu nie jest łatwe i proste, ale na pewno możliwe. Co pokazują szczęśliwie zakończone historie dochodzenia odszkodowania.

Wypłata odszkodowania za wypadek drogowy

W sytuacji kiedy zostajemy uczestnikami kolizji drogowej, w której z nie naszej winy lecz innej osoby ucierpiał nasz pojazd lub my odnieśliśmy jakieś urazy, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie.

W tym wypadku pieniądze, które otrzymamy pochodzą z ubezpieczenia osoby, która spowodowała wypadek i obejmuje to również naprawę samochodu, w wysokości kwoty jaką oszacuje likwidator szkód. Odszkodowanie w prawie określane jest jako świadczenie, które należy się poszkodowanemu za spowodowane szkody od osoby, która spowodowała kolizję, lub jest odpowiedzialna za powstałe szkody.

Od okoliczności i uszkodzeń pojazdu zależy czy zostanie on przywrócony do stanu sprzed wypadku, czy też otrzymamy rekompensatę pieniężną. W momencie gdy pojazd został poważnie uszkodzony, sprawca jest zobowiązany pokryć koszty naprawy, a w dodatku rekompensata może obejmować stracone korzyści jakie osoba mogłaby otrzymać, gdyby nie kolizja, która miała miejsce w danym czasie. W tym zakresie na uwadze ma się wartość pojazdu, który nawet po bardzo dokładnej naprawie, nie będzie warty tyle ile przed kolizją.

To jak wysokie dostaniemy odszkodowanie zależy od poniesionych strat, jednak nie może ona przekraczać wartości samochodu oraz kosztów jakie trzeba pokryć za jego naprawę w ramach uszkodzeń, które wynikły w wypadku samochodowym. Bowiem jest taka adnotacja w prawie, że jako osoba poszkodowana nie może wzbogacić się na szkodzie. Podstawą tego, że otrzymamy odszkodowanie jest zawarcie umowy z ubezpieczycielem oraz dokument potwierdzający stratę.

Odszkodowanie mamy prawo również utrzymać, wtedy gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu, będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, albo w przypadku gdy bliska osoba zmarła na skutek kolizji drogowej – przypomina specjalista w dziedzinie odszkodowań – Kancelaria Kufieta.

Bardzo często, gdy chcemy uzyskać należne odszkodowanie w danej kwocie, która jest wysoka, staje się problemem, a wynika to z nierzetelnej firmy lub braku znajomości swoich praw jako osoba poszkodowana. W czasie naprawy samochodu trzeba dopilnować, aby części nie okazały się zamiennikami. W przypadku napraw bezgotówkowych należy być szczególnie ostrożnym.