Opis incydentu po wypadku – otrzymanie odszkodowania

Jak sporządzić jasny i klarowny opis zdarzenia po wypadku samochodowym?

Zrozumiałe i przejrzyste opisanie okoliczności wydarzenia na drodze to tylko w teorii łatwa sprawa. Całkiem bez problemy przychodzi nam zwizualizowanie w głowie samego zajścia, ale gdy mamy przenieść to na papier, zwykle nie wiemy od czego przy preparowaniu takiego opisu wydarzenia zacząć. Czy pisać na początku o tym, co jest najbardziej istotne czy o tym, co było początkowo, czy zaczynać od samego incydentu, czy może od warunków, które do niego doprowadziły?

Opis wydarzenia wypadku – najłatwiejszym sposobem, który nie wymaga skomplikowanych wywodów jest użycie już istniejących deskrypcji. Każdy z wypadków drogowych (co oznacza incydent, którego efektem są uszkodzenia osób biorących udział w tym zdarzeniu) powinien być zgłoszony odpowiednim władzom. Policja na miejscu incydentu preparuje dokumentację opisową wydarzenia w postaci notatki urzędowej oraz protokołu oględzin terenu wypadku drogowego. Dokumenty te dla stron biorących udział w wypadku są udostępnione w siedzibie władz, które je przygotowały – czyli zwykle na komendzie policji w wydziale ruchu drogowego.

Jak więc przygotować odpowiedni opis wypadku samochodowego?

Najlepiej spisać wiadomości w takiej hierarchii, w jakiej są w tych dwóch dokumentach, zamieszczając na początku notkę o tym, jakie było przeznaczenie podróży oraz czynniki, które doprowadziły do tego, że pojazd znalazł się akurat w obszarze, w którym nastąpił wypadek.

Notatka urzędowa ma w sobie podstawowe informacje na temat wydarzenia, czyli: datę, godzinę, teren incydentu drogowego, rodzaje oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów biorących w num udział oraz nazwiska sterujących tymi pojazdami. Opisane są tam również efekty wydarzenia wypływające z oświadczeń jego uczestników lub świadków, jak również rezultaty a także stan drogowy, jakie miały miejsce na terenie incydentu w chwili wypadku samochodowego.

Wypadek

Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego obejmuje także notyfikacje, które można wziąć pd uwagę w deskrypcji zdarzenia do odszkodowania. Jest to dokument bardziej drobiazgowy niż notatka i zwykle nie jest sporządzany w przypadku mniejszych kolizji. Dokument ten ma to typ swojego rodzaju ankiety – w punktach od A do D lokują się typowe informacje związane z wypadkiem i kryteriów drogowych. W późniejszej części dokumentu znajduje się otwarty opis sytuacji wypadkowej, śladów po wydarzeniu oraz  szkice wykonane na miejscu zdarzenia.

Po incydencie drogowym równocześnie z notatką oraz protokołem oględzin tworzone są też dokumenty takie jak: protokół oględzin pojazdu, dokumentacja foto, raport przebadania ewentualnego stanu upojenia alkoholowego kierowców, a jeśli będzie taka potrzeba i inne dokumenty doczepiane w postaci następnych załączników.

 


Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia prawnego jakie zapewnić może kancelaria prawna specjalizująca się w tematyce odszkodowań: http://www.minkus.com.pl/uslugi.html#odszkodowania