Pozew rozwodowy – jak go złożyć?

Rozwód jest dla każdej osoby sytuacją wyjątkowo stresującą. Proces rozstania się z drugą osobą należy rozpocząć od złożenia pozwu. Już ten etap dla niektórych może wydawać się dość skomplikowany, jednak stosując się do rad oraz konkretnych wytycznych sporządzenie, a następnie złożenie takiego dokumentu nie będzie problematyczne. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem procedury?

Wydatki związane z rozwodem

Decydując się na rozpoczęcie procesu rozwodowego koniecznie należy liczyć się z opłatami jakie będą niezbędne do prowadzenia postępowania. Wśród kosztów znajdą się opłaty sądowe, a także wydatki związane na dojazdami do sądu, koniecznością wzięcia urlopu. Ponadto wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, wówczas również należy liczyć się z dodatkowymi opatami. Odnośnie pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę w wysokości 600 złotych. Istnieją jednak specyficzne sytuacje, w których dana osoba nie jest w stanie pokryć takich kosztów bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Wówczas może zdecydować się ona na złożenie dodatkowego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Właściwe sporządzenie pozwu o rozwód

sprawa rozwodowa

Pozew o rozwód musi być właściwie sformułowany tak zawierał wszelkie niezbędne informacje i jednocześnie był czytelny i przejrzysty.  W pierwszej kolejności należy dokładnie określić strony wnoszące o rozwód. Ponadto koniecznie muszą zostać podane takie dane jak imiona, nazwiska, wykonywane zawody, a także aktualne miejsca zamieszkania. Rozwód dotyczy obydwu stron postępowania sądowego dlatego informacje te muszą zostać zamieszczone w pozwie tak by nakreślać sytuację danej rodziny.

Należy ponadto sprecyzować dokładnie żądania powoda, który domaga się orzeczenia rozwodu. Można zdecydować się na rozwód z orzeczeniem winy lub bez orzekania. Jeśli osoba składająca pozew zechce powołać świadków, którzy będą potwierdzali konkretne żądania również należy zawrzeć informację o chęci przesłuchania świadków. Wówczas niezbędne będzie podanie ich imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania.

Istotnym elementem składowym każdego pozwu jest również jego uzasadnienie. W tej części należy podać  dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, jakie były tego okoliczności i przyczyny. Istotne jest również poparcie swojej argumentacji poprzez dołączenie dokumentów i zeznań świadków na to, że rzeczywiście pożycie zupełnie nie występuje. Każdy pozew będzie się również różnił odnośnie aspektów opisujących sytuację rodzinną oraz majątkową. Gdy małżeństwo ma dzieci konieczne jest dodatkowe domaganie się alimentów. W przypadku małoletnich dzieci należy wskazać ich potrzeby, konieczne wydatki jakie występują, tak by sąd mógł w jasny sposób ocenić sytuację danej rodziny – mówi adwokat rozwodowy Teresa Loga.

Do pozwu należy dołączyć dodatkowe załączniki takie jak akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków czy odpis pozwu. Pamiętajmy, że mimo wielu wymagań formalnych i prawnych jakie są związane z przebiegiem procesu rozwodowego warto zdecydować się na takie kroki mając w perspektywie lepszą jakość życia i ponowne szczęście oraz swobodę.

pozew o rozwód

Gdzie składać pozew?

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym. Należy wybrać go pod kątem tego w jakim okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali. Jeśli występuje sytuacja gdy małżonkowie nie mogą określić wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli jednak również to stanowi problem, można zdecydować się na wniesienie pozwu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka, który wnosi pozew.