Spadek a komornik

Sąd wydal wyrok o przyznaniu spadku ,spadkobierców jest 3. Wszyscy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Sad jednocześnie nakazał dokonania spisu inwentarz przez komornika. Nikt tego z spadkobierców nie chce ze względu na koszty. Jak uniknąć takiego toku sprawy? P.S. niema pomiędzy spadkobiercami żadnych sporów, a pozostawione rzeczy to oszczędności i stare używane meble.
Porada:
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza. Inaczej rzecz ujmując taki spadkodawca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada wobec ewentualnych wierzycieli spadkodawcy tylko do wartości przedmiotów oraz praw majątkowych które pozostawił zmarły. Spis inwentarza jest więc niezbędny by ustalić sumę do wysokości której spadkobierca będzie ponosić odpowiedzialność osobistą za długi spadkowe. Nakaz Sądu jest więc logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy.

W tej sytuacji nie sposób jest uniknąć kosztów związanych z czynnościami komornika, gdyż obowiązek przeprowadzenia spisu jest narzucony przez Sąd. Nawet więc zgodne stanowisko spadkobierców oraz niewielka wartość pozostawionego przez spadkodawcę majątku nie stanowi podstawy do uchylenia się od dokonania spisu inwentarza.