Zakładanie własnej działalności. Jakie kroki należy podjąć przy sporządzaniu umów o pracę?

Praca dla „siebie”, czyli w tak zwanej jednoosobowej firmie to zazwyczaj najlepszy sposób, aby wejść na rynek i móc się utrzymać. Jeśli wybrana branża zaczyna odnosić sukcesy, wzrastają obroty, a wraz z nimi ilość obowiązków – nawet zlecanie ich wybranym podwykonawcom może zacząć się nie opłacać lub być dodatkowo uciążliwe. W pewnym momencie firma jest na tyle duża, że pojawia się potrzeba zatrudnienia dodatkowych rąk do pracy. Niezależne czy jest się początkującym przedsiębiorcą, czy też poszukuje się nowych pracowników, potrzebna będzie profesjonalna pomoc radcy prawnego.

Zakładanie działalności – jak wygląda?

Każdy rodzaj działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego wyboru formy prawnej, opodatkowania, a także uzyskania niezbędnych koncesji czy pozwoleń. Potrzebne będzie do tego sporządzenie aktu założycielskiego, a jeśli mowa o kilku właścicielach to również odpowiedniej umowy spółki. Aby działalność była legalna, należy ją zgłosić do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego oraz do odpowiednich podmiotów Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Jeśli chce się założyć jednoosobową działalność gospodarczą albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych konieczna będzie również rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znanej w skrócie jako CEIDG. Jak widać założenie własnej działalności to dość skomplikowana proceduralnie czynność. Należy pamiętać o co najmniej kilku jednostkach urzędowych oraz zapoznać się, z jakim rodzajem wniosku należy się zarejestrować, aby dokonane formalności były zgodne z posiadanym charakterem firmy.

Kompleksowa wiedza i doświadczenie

konsultacje z prawnikiem
Pomoc przy sporządzeniu dokumentacji zgodnej z aktualnymi przepisami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń, oraz wszelką, niezbędna pomoc prawną w zakresie prowadzenia firmy oferuje adwokat – Toruń

Wraz ze wspomnianym rozrastaniem się działalności, może się okazać potrzebne zatrudnienie nowej osoby. W tym celu należy sporządzić odpowiednią umowę o pracę. W zależności od charakteru stanowiska i pełnionych obowiązków może się różnić swoją formą, lecz jej treść nadal musi być regulowana odpowiednimi przepisami. Samodzielne sporządzenie umowy jest w zasadzie niemożliwe, chyba że jest się również prawnikiem, ponieważ dokument musi być zgodny z przepisami kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatrudniony w tym celu radca prawny powinien posiadać niezbędne doświadczenie i wiedzę z kilku zakresu wymienionych obszarów, dlatego w tym celu należy wybierać specjalistów, gwarantujących rzetelną i kompleksową obsługę.

Proces zatrudnienia nowego pracownika

Zanim skorzysta się z profesjonalnej pomocy prawnika, warto sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju umowę powinien przygotować. Wraz z wybranym pracownikiem należy ustalić formę zatrudnienia, rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, wymiar etatu, jeśli tego wymaga dana umowa wraz z przewidzianym wynagrodzeniem. Następnym krokiem jest organizacja wstępnych badań lekarskich oraz szkolenia z zakresu BHP. Kiedy pracownik przejdzie pomyślnie przez wszystkie wspomniane etapy, należy zadbać o założenie akt osobowych. Przedsiębiorca jest zobligowany do rzetelnego prowadzenia dokumentacji swojego pracownika z zakresu posiadanego wykształcenia, uzyskanych certyfikatów, szkoleń, poprzednich miejsc zatrudnienia w postaci świadectw pracy itp. Jeżeli firma liczy już co najmniej dwudziestu pracowników, również niezbędna może się okazać pomoc radcy prawnego przy sporządzeniu regulaminu pracy. Niezależnie na jakim etapie rozwoju znajduje się firma, należy pamiętać o zatrudnieniu odpowiedniego prawnika i zadbaniu by wszystkie sporządzane dokumenty miały swoje prawomocne uwierzytelnienie.