Zniesienie współwłasności – na czym polega ten proces?

Często się zdarza, że właścicielami jednej nieruchomości jest kilka osób, których relacje pozostawiają nieco do życzenia. Największy problem stanowi ustalenie, co ostatecznie stanie się z posiadana nieruchomością.

Jeden z właścicieli może chcieć ją sprzedać, inny wyremontować i zamieszkać, a pojawiają się jeszcze głosy o udostępnieniu nieruchomości pod wynajem. Pomysły są różne, lecz zgody – najczęściej brak. Najlepszym wyjściem jest przeprowadzenie procesu zniesienia współwłasności. Jak ten proces przebiega?

Etapy procesu zniesienia współwłasności

Proces zniesienia współwłasności można przeprowadzić poprzez notariusza albo w sądzie. Należy przy tym liczyć się z jedną podstawową kwestią: postępowanie prowadzone przez notariusza wygeneruje dużo wyższe koszty, lecz cała procedura przebiegnie znacznie szybciej. Z kolei postępowanie sądowe potrwa więcej czasu, za to jego koszty będą niższe. Trzeba więc zdecydować, czy w danej sytuacji bardziej istotne jest jak najszybsze rozwiązanie problemu czy raczej zminimalizowanie jego kosztów.

Zniesienie współwłasności przez notariusza

Pod względem biurokratycznym, sprawa jest dosyć prosta. Sporządzony zostaje akt notarialny, który szczegółowo określa to, w jaki sposób podzielona zostaje dana nieruchomość, w jaki sposób rozliczą się wszyscy współwłaściciele, czyli ustalone zostają kwoty dopłat oraz terminy spłacenia każdej z nich, a także oświadczenie o przeniesieniu udziałów. Do aktu dołączane są wnioski do sądu zajmującego się sprawami związanymi z księgami wieczystymi, celem stworzenia nowych wpisów i nowego ustalenia wartości nieruchomości. Koszt usługi to od 100 do 10 000 zł, a wszystko z uwagi na to, jak wysoka będzie tak zwana taksa notarialna, której wysokość zależy od wartości posiadanej nieruchomości.

Zniesienie współwłasności w sądzie

Adwokat zniesienie współwłasności
Zniesienie współwłasności może być szybko przeprowadzonym procesem dzięki pomocy kancelarii prawnej.

Są trzy możliwości zniesienia współwłasności w sądzie. Pierwszą z nich jest zgodny podział fizyczny. Przy wyborze tej opcji sąd musi zasięgnąć opinii biegłych, ci zaś zbadają, czy plany podziału zgadzają się z planami zagospodarowania przestrzennego oraz tego, jak wpłynie ono na wartość dzielonej nieruchomości. Do wniosku o ustalenie podziału dołączony musi być projekt planowanego podziału oraz dowody własności obiektu.

Drugą opcją jest podział nieruchomości na takie części, które swoja wartością odpowiadają wysokości udziału danego współwłaściciela oraz ewentualnym wyrównaniu tego poziomu poprzez odpowiednią dopłatę. Druga opcja podziału to zniesienie współwłasności na rzecz jednego ze współwłaścicieli, gdy ten zobowiąże się w odpowiedniej kwocie spłacić resztę. Proces ten stosowany jest, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia zgodnego podziału fizycznego.

Trzecim sposobem jest sprzedaż nieruchomości na zasadzie licytacji, po czym dokonanie podziału pieniędzy ze sprzedaży.

Możliwe działania do podjęcia przez prawnika

Wszelkie wątpliwości związane z procesem zniesienia współwłasności rozwieje wykwalifikowany prawnik, który takimi sprawami zajmuje się na co dzień. Może on udzielić pomocy przy ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, jeżeli tylko jest to konieczne podczas procesu znoszenia współwłasności. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie prawnika do prowadzonych między współwłaścicielami negocjacji. Często konflikt opiera się na nieznajomości prawa i braku świadomości tego, co w ramach danej sytuacji tak naprawdę nam przysługuje i jakie są nasze obowiązki prawne względem współwłaścicieli w razie zdecydowania się na każdy z wyżej opisanych sposobów przeprowadzenia procesu zniesienia współwłasności.

Kancelaria prawna wrocław zniesienie współwłasnościPomocy takiej udziela Kancelaria Prawna KHG we Wrocławiu. Prawnicy mogą udzielić pomocy przy sporządzaniu odpowiednich wniosków, założeniu lub zmianie wpisu w księdze wieczystej. Czasem konieczna jest tez pomoc w kwestiach związanych z opłaceniem  opłaty adiacenckiej. Jest to opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, gdy jej wartość nagle wzrośnie w wyniku zmiany sytuacji, na przykład w pobliżu zostaną wybudowane urządzenia infrastruktury technicznej, finansowane w ramach środków z Funduszy Europejskich lub gminnych, które nie podlegają zwrotowi. W przypadku zaś wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, kwota ta nie może wynosić więcej niż 30% jej wartości.

Oferta Kancelarii Prawnej KHG

Adwokaci Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu udzielają kompleksowej pomocy w zakresie przeprowadzenia procesu zniesienia własności nieruchomości. Można tu liczyć na poradę, pomoc w sporządzaniu wniosków.