Menu

Prawo spadkowe

Przyjęcie spadku
Poznaj informacje na temat przyjęcia i odrzucenia spadku
W chwili śmierci człowieka następuje otwarcie spadku. W tym momencie dla spadkobierców rozpoczyna bieg termin do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu [...]