Czym się zajmuje radca prawny?

Osoba pracująca w charakterze radcy prawnego wykonuje, zgodnie z Polskim prawem zawód wolny zaufania publicznego. Radca prawny zajmuje się w głównej mierze świadczeniem pomocy prawnej, udziela porady prawne w różnorodnym zakresie oraz umożliwia konsultacje prawnych. Będzie on również świadczył pomoc przy sporządzaniu opinii prawnych, aktów prawnych  oraz reprezentował daną osobę przed sądami i urzędami.

Jak wygląda zawód radcy prawnego?

Radca prawny może pracować zarówno samodzielnie, w formie działalności jednoosobowej lub może udzielać swoich porad w kancelariach prawnych. Wiele osób, zarówno klientów indywidualnych jak i tych biznesowych, korzysta z usług tych działalności decydując się na jednorazowy kontakt lub stałą, kompleksową pomoc. Kancelaria prawna może specjalizować się wieloma działami prawa lub tylko jednym specyficznym np. prawem rodzinnym, żywnościowym.

Radcy prawni działający w kancelariach prawnych w przeważnie zajmują się doradztwem, udzielają konsultacji, a także sporządzają pisma procesowe, opinie, umowy. Koordynują oni skompletowanie dokumentów danego klienta, dbają o to by wszystkie informacje w nich zawarte zgadzały się z rzeczywistością i z obowiązującymi przepisami. Korzystając z pomocy radcy prawnego możemy być pewni, że odnośnie dokumentacji, najmniejszy szczegół danym dokumencie z pewnością będzie dopilnowany.

radca prawny pruszków

Na przestrzeni ostatnich lat uprawnienia radców prawnych uległy znacznemu rozszerzeniu.  Od tej pory radca prawny może zająć się reprezentowaniem klienta podczas postępowania sądowego w roli obrońcy, a także prowadzić sprawy administracyjne, gospodarcze, pracownicze, cywilne czy rodzinne. W głównej mierze klientami radców prawnych są przedsiębiorcy, którzy prowadząc własną działalność muszą zadbać o zgodność wszelkich dokumentów z obowiązującym prawem, a w takiej sytuacji pomoc radcy prawnego może być jedynym słusznym rozwiązaniem.

Podsumowując,  zawód radcy prawnego polega głównie na świadczeniu pomocy prawnej w szczególności w udzielaniu porad prawnych. Radcy prani mogą występować w roli pełnomocnika bądź obrońcy przed różnymi urzędami oraz sądami włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Kiedy można korzystać z pomocy radcy prawnego?

Z pomocy radcy prawnego można skorzystać zarówno udając się do kancelarii prawnej lub decydując się na współpracę z radcom pracującym w formie działalności jednoosobowej. Wiele kancelarii prawnych obecnie oferuje konsultacje online, co sprawia, że skorzystanie z pomocy prawnej jest jeszcze bardziej szybkie i wygodne dla klientów. Mogą oni skorzystać z usług kancelarii, które znajdują się nawet w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania. Korzystając z pomocy radcy prawnego szybko rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz otrzymamy pełną i wyczerpującą odpowiedź. Ponadto każdy radca prawny działa zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, przez co można mieć pewność, że wszelkie udzielone informacje pozostaną w całkowitej tajemnicy.