Czym jest model GROW i dlaczego warto go stosować podczas audytu?

Zarządzanie własną firmą lub jakąś instytucją czy organizacją to niełatwe zadanie, które wymaga sporej wiedzy, umiejętności i doświadczania. Nawet w przypadku najlepiej zarządzanych jednostek, nie są one w pełni wolne od różnego rodzaju wad i zagrożeń. Z tego względu tak ważną kwestią jest regularne kontrolowanie tego, jak działa dana jednostka i co można zrobić, aby ulepszyć jej działanie. 

Niezawodną pomocą w tym zakresie są z pewnością audytorzy, którzy pilnują działania firmy, a dzięki przeprowadzanym przez nich audytom można wychwycić wszelkie nieprawidłowości i problemy. Jednak aby taki audyt dawał niezbędne efekty, musi on zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób. 

W tym procesie pomagają różnego rodzaju rozwiązania, takie jak np. model GROW. Warto więc widzieć czym jest ten model, jakie ma on zastosowanie podczas audytu i dlaczego warto z innego korzystać?

Czym jest GROW?

Model GROW to prosta metoda wyznaczania celów i rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Została ona opracowana w Wielkiej Brytanii i jest bardzo często wykorzystywana w coachingu korporacyjnym od końca lat 80 i 90 XX wieku aż do teraz. 

Obok drugiego znanego modelu S.M.A.R.T. model GROW jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu. Jest to pewnego rodzaju metoda pracy z celami, która może być wykorzystywana przez każdego do różnego rodzaju działań bez względu na branżę, w jakiej dana osoba działa czy inne kwestie. Model ten skupia się bardzo na osiągnięciu wyznaczonego sobie celu i pomaga ruszyć z miejsca w celu jego realizacji. 

W bezpośrednim tłumaczeniu nazwę tego modelu można przetłumaczyć jako „ROŚNIJ”, co jest bardzo chwytliwym hasłem. Jednak w rzeczywistości GROW to akronim, który składa się z pierwszych liter słów, które są priorytetowe dla tego modelu.

  • Goal (cel) – podstawą tego modelu jest oczywiście określenie celu, do jakiego chcemy dążyć w swoim działaniu i jaki chcemy osiągnąć. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ nieprawidłowo wyznaczony cel może uniemożliwić lub skutecznie utrudnić realizację zamierzonych działań. Bardzo pomocne może się okazać wykorzystanie techniki S.M.A.R.T. na tym etapie, która określa cel jako dobrze sprecyzowany, mierzalny, możliwy do osiągnięcia, ważny i ograniczony czasowo.  
  • Reality (rzeczywistość) – ten etap to czas na zadanie pytań dotyczących stanu obecnego, czyli sytuacji czy też otoczenia, w jakim się znajdujemy. Konieczne jest ustalenie tego, co zostało zrealizowane do tej pory, jakie przeszkody stoją na drodze do celu, jaki jest potencjał danego działania i otoczenia. Etap ten pozwala określić stan początkowy, z którego rozpoczynamy drogę do osiągnięcia danego celu. 
  • Obstacles / Options (przeszkody i opcje) – to etap oparty w dużej mierze na kreatywności, ponieważ polega on na odpowiedzeniu na pytania związane z działaniami, jakie można zrealizować po to, aby osiągnąć wyznaczony cel. Niezbędny jest tutaj otwarty umysł i chęć rozważenia różnych możliwości, pomysłów i potencjalnych działań możliwych do realizacji. 
  • Way forward / What’s next (droga naprzód i co następne) – to ostatni etap, który koncentruje się na rzeczywistej woli dokonania pewnych zmian i rozpoczęcia działań w kontekście wyznaczonego sobie celu. To właśnie na tym etapie należy podjąć decyzję o tym, jakie działania będą realizowane w celu osiągnięcia danego celu. 

praca

Zastosowanie modelu GROW podczas audytu

Audytor to osoba, od której oczekuje się sporej wiedzy na różne tematy i nieomylności w swoich działaniach. Oczywiście osiągniecie ideału w tej, jaki i w innych dziedzinach jest niemożliwe, jednak aby móc przeprowadzać audyty w jak najlepszy sposób można wdrożyć do swoich działań model GROW, który skutecznie w tym pomoże. Dzięki tym wskazówkom można znacznie uprościć i uskutecznić proces dochodzenia do pewnych celów i rozwiązań oraz wykorzystywane w tym celu techniki audytu. W praktyce oznacza to stworzenie sensownych i potrzebnych w danej firmie czy organizacji zaleceń odnośnie zmian i działań, jakie warto podjąć, aby pozbyć się różnego rodzaju problemów oraz znacząco przyspieszyć rozwój danej działalności.