Sprawy rozwodowe – jak przejść przez nie sprawnie i szybko

Rozwody są dziś dość znanymi i często odbywającymi się sprawami, jakich podejmuje się adwokat. Wiele jest kancelarii adwokackich, które oferują pomoc w tym przypadku. Obecnie, procedury rozwiązywania małżeństw są szczególnie dopracowane.

Pomoc adwokata jest nieoceniona

Osobą, która pomoże nam przejść przez cały proces rozwodu, jest adwokat. Wybór dobrej kancelarii adwokackiej umożliwi nam szybkie i sprawne przejście przez wszystkie czynności rozwodowe. Adwokat, do którego się udamy, wysłucha nas i doradzi nam, jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć. Pomoże nam on sporządzić pozew rozwodowy, który będzie adekwatny do naszej sytuacji. Oznacza to, iż pozew będzie zgodny z aktualną sytuacją w jakiej się znajdujemy. Jeśli chcemy złożyć pozew, który będzie zawierał informację o winie jednego z małżonków, adwokat odpowiednio go sporządzi.

Sprawa rozwodowa nie kończy się wraz z jedną rozprawą. Najczęściej jest ich kilka, a cały proces rozwodowy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to jednak zależne od sytuacji, w jakiej znajdują się małżonkowie. Istotne jest również to, czy mają wspólną firmę, mieszkanie, czy posiadają dzieci (szczególnie nieletnie). Sąd zwraca również uwagę na to, czy małżonkowie podpisali intercyzę. Każdy etap przeprowadzania sprawy rozwodowej jest kontrolowany przez adwokata. Przygotowując się do kolejnej rozprawy, jesteśmy w stałym kontakcie z adwokatem. Dzięki temu, możemy pozyskać pomocne informacje odnośnie tego, jak się zachować i na co uważać, na długo przed kolejną rozprawą. Oprócz tego, adwokat udzieli nam przydatnych informacji na inne tematy.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sam początek postępowania rozpoczyna się w momencie, gdy jeden z małżonków wniesie pozew o rozwód. Termin pierwszej rozprawy jest ustalany do kilku miesięcy po złożeniu pozwu.

Rozprawa rozwodowa może wyglądać bardzo różnie. W zależności od decyzji małżonków, rozprawa może być publiczna lub niejawna. Jeśli małżonkowie chcą, by w rozprawie wzięła udział publiczność, Sąd musi uznać, że jawność sprawy nie stanowi zagrożenia dla moralności.
Osoby, jakie są obecne podczas rozprawy rozwodowej, to:

  • Sędzia,
  • Małżonkowie, czyli powód oraz pozwany,
  • Pełnomocnicy małżonków – adwokaci albo radcy prawni,
  • Świadkowie.
sprawa rozwodowa
Kancelaria Prawna w Toruniu pomoże Ci szybko i sprawnie przejść przez wszystkie czynności rozwodowe.

Sąd, w pierwszej kolejności, musi przesłuchać obie strony osobno. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie wiarygodnych zeznań. Następnym krokiem, jest postępowanie dowodowe, którego celem jest stwierdzenie, jakoby między małżonkami nastąpił trwały rozkład pożycia. W niektórych sytuacjach, jest to orzeczenie o winie jednego z małżonków. Zupełnie inaczej wygląda rozwód małżeństwa, które posiada niepełnoletnie potomstwo. W takiej sytuacji, konieczne jest wezwanie świadków – innych członków rodziny, sąsiadów czy przyjaciół. Sąd przesłuchuje świadków po to, by ustalić, komu faktycznie należy się prawowita opieka nad dziećmi. Taka konieczność występuje wtedy, gdy małżonkowie nie zgadzają się ze sobą co do tej kwestii.

Kiedy sędzia może odmówić udzielenia rozwodu?

Zdarzają się sytuacje, w których decyzją Sądu jest odmowa udzielenia rozwodu. Najczęstszym powodem takiej decyzji jest fizyczna i psychiczna więź, jaka nadal łączy małżonków. Decyzją sądu może być skierowanie stron do mediacji. Mediacja ma na celu pogodzenie małżonków lub rozstrzygnięcie niezgodności. Problemy mogą dotyczyć alimentów, podziału majątku lub innych spraw. Małżonkowie nie muszą jednak udzielać zgody na mediację. Sytuacje takie zdarzają się rzadko. W razie ich wystąpienia, należy poradzić się adwokata, który pomoże nam wybrać odpowiednie rozwiązanie.