Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów

Rzeczywiście, w przypadku niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego możemy ubiegać się w sądzie o swoje prawa. Istnieje możliwość złożenia pozwu, ponieważ brak alimentacji jest przestępstwem (KK art.209, $ 1), stąd istnieją środki i instrumenty, by ubiegać się o swoje prawa. Istnieją jednak warunki, które muszą być spełnione w tej sytuacji.

  • Pierwszy warunek jest dość oczywisty – trzeba wykazać, że osoba, którą chcemy pozwać, jest faktycznie zobowiązana do wypłaty alimentów określonej wysokości, zwłaszcza jeśli obowiązek ten jest nałożony przez sąd. Jeśli obowiązek alimentacyjny wynika z ustawy, nie trzeba przedkładać dowodu w postaci prawomocnego orzeczenia sądu.
  • Kolejną kwestią jest konieczność wykazania, że do tej pory sprawca zaniechania wykazał się specyficznym nastawianiem. Chodzi właśnie o ten uporczywy charakter zaniechania. Oznacza to, że sprawca wiele razy i przez jakiś czas (nie przez dwa-trzy miesiące), uchylał się od swych obowiązków, mimo że nie ma przeszkód, aby się wywiązał z nałożonego obowiązku alimentacyjnego.
  • Trzecim warunkiem, który musi zaistnieć, aby można było wystąpić z pozwem o popełnienie przestępstwa zaniechania alimentacji, jest sytuacja, gdy z powodu braku tychże alimentów osoba uprawniona do ich otrzymywania zostaje narażona na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Chodzi o takie rzeczy jak możliwość zakupienia jedzenia, odzieży czy zapewnienie opieki medycznej i wykształcenia. Nawet jeśli osoba uprawniona do otrzymania alimentów ma zapewnioną pomoc innej osoby (współzobowiązaną do alimentacji), jednak zaspokojenie tych potrzeb odbywa się przy znacznym wysiłku, warunek ten jest zachowany.

Właśnie takie są warunki, które należy spełnić, aby uzyskać alimenty od osoby, która uchyla się od ich spłacania.

Profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia swoich praw w tym zakresie znajdziesz tutaj – zapraszamy.