Windykacja i egzekucja długów

Wyjście z długów nie jest łatwą sprawą, ale z odpowiednią pomocą na pewno będziemy sobie w stanie poradzić. Warto zainwestować w prawnika jak najwcześniej, by zajął się naszymi wierzycielami i zaproponował nam możliwe rozwiązania jak najkorzystniejsze dla nas.

Windykacja i egzekucja długów

Długi to poważny problem zwłaszcza jeżeli otrzymaliśmy już nakaz zapłaty lub pozew z sądu. Często już wcześniej wiemy, że nie damy rady spłacić pożyczki, ale nie wiemy co zrobić. Jednak to, że komornik puka do drzwi nie musi oznaczać końca świata. Warto jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika walcząc z długami?

Wiele osób mających długi nie widzi sensu w korzystaniu z pomocy prawnika. Myśli tak, ponieważ uważa, że to dodatkowy wydatek, który pociągnie nas jeszcze w dół. Jednak jego pomoc bardzo często może być decydującym czynnikiem pozwalającym nam rozwiązać nasze problemy finansowe.

Prawnik przede wszystkim doskonale wie jakie mamy prawa i obowiązki oraz możliwości uniknięcia dodatkowych kosztów. Może pomóc nam w negocjacjach z bankiem i np. pomóc w umorzeniu odsetek. Często specjalista może się okazać niezbędny, kiedy w sprawę zaangażowany jest już komornik.

Należy pamiętać, ze prawnicy zajmują się oddłużaniem korzystając z różnorodnych narzędzi prawnych, a nie finansowych. Specjaliści nie będą nam polecać innych kredytów czy pożyczek na spłatę obecnych długów i jeżeli ktoś rekomenduje nam jakąś konkretną firmę, by wziąć kolejny kredyt, powinniśmy uważać.

sprawiedliwość prawo

Na jakich etapach prawnik może nam pomóc z windykacją i egzekucją długów?

Sprawy związane z zadłużeniem mogą mieć trzy etapy – przedsądowy, sądowy i postępowanie egzekucyjne. Prawo działa w ten sposób, że jeżeli uda nam się rozwiązać sprawę na wcześniejszym etapie to nie nastąpią kolejne. Zdarzają się sytuacje, kiedy o roszczeniach dowiadujemy się dopiero na ostatnim etapie, kiedy pracodawca mówi nam o zajęciu naszego wynagrodzenia. Jednak im wcześniej zaangażujemy prawnika tym lepiej, ponieważ błędy na etapie przedsądowym mogą uniemożliwiać skuteczną obronę. Takim błędem może być dokonanie drobnej wpłaty tytułem przedawnionego długu.

Pierwszy etap to moment, kiedy sprawa jeszcze nie trafiła do sądu. Możemy wtedy otrzymać np. wezwanie przedsądowe. W takiej sytuacji prawnik weryfikuje, czy musimy zapłacić i ewentualnie negocjuje zadłużenie i ustala ugodę. Niestety wielu dłużników chce okazać dobrą wolę i bez refleksji podpisuje ugodę zaproponowaną przez wierzyciela. Często potem pojawiają się problemy z jej realizacją i uniemożliwia to późniejszą skuteczną obronę. Analiza adwokata będzie więc w tym momencie bezcenna. Jeżeli ugody nie da się zawrzeć lub miałaby ona być niekorzystna prawnik przygotowuje nas do procesu sądowego.

prawnik

Etap sądowy to moment, kiedy faktycznie weryfikujemy roszczenia kierowane w naszą stronę. Prawnik oczywiście przygotowuje taktykę procesową, składa wszelkie pisma procesowe i reprezentuje nas w sądzie. W tym momencie naprawdę powinniśmy już mieć adwokata, ponieważ sami nie poradzimy sobie skutecznie.

Ostatni etap to egzekucja zadłużenia i wiele osób dopiero w tym momencie dowiaduje się o postępowaniu sądowym. Jednak na tym etapie prawnik wciąż może nam skutecznie pomóc. Zweryfikuje on podstawy do prowadzenia egzekucji i możliwości wstrzymania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Może też postarać się zmniejszyć egzekwowane kwoty. To osoba, która sprawdzi wysokość zajmowanych kwot oraz opłat pobieranych przez komornika. Będzie on też kontrolował czy postępowanie przebiega tak jak powinno.